Rearrangement of Priorities #9 (HOME)

 

Vol trots presenteert ROZENSTRAAT. A rose is a rose is a rose Rearrangement of Priorities #9 (HOME), een tentoonstelling van de Rainbow Soulclub.

 

Het bijstellen van verwachtingen, van toekomstplannen en daarmee het herschikken van prioriteiten, dat is waar de meeste leden van het collectief Rainbow Soulclub dagelijks mee te maken hebben. Naast kunstenaars en studenten bestaat de groep voor het grootste deel uit dakloze Amsterdammers, ongedocumenteerden en langdurige harddruggebruikers. Herijking en improvisatie vormt dan ook het uitgangspunt voor de tentoonstellingen en presentaties van het collectief.

 

De samenwerking tussen de leden is gelijkwaardig en verloopt in een organisch proces waarin iedereen die kan en wil bijdraagt; vaak wordt er iets gecreëerd dat zonder de ander nooit gebeurd was. Het wegnemen van vooroordelen omtrent dakloosheid en drugsverslaving is één van de belangrijkste motieven van de groep. Door middel van presentaties slaan ze daarbij een brug tussen het relatief gesloten kunstcircuit en het, voor de meeste mensen, toch wat verborgen milieu waarin de dakloze zich bevindt. * Ook met haar tentoonstelling in ROZENSTRAAT brengt Rainbow Soulclub beide werelden bij elkaar en wordt de grens tussen kunst en sociaal project bevraagd.

 

Rearrangement of Priorities #9 (HOME) bestaat uit nieuwe en bestaande werken aangevuld met video’s en archiefmateriaal. De titel heeft een directe link met Covid19 en het recente persoonlijke leven van de leden van het collectief. Aan het begin de pandemie transformeerde de gemeente Amsterdam leegstaande gebouwen tot tijdelijke opvangplaatsen en zo kon het gebeuren dat voor het eerst in de zestien jaar dat de groep bestaat, iedereen een dak boven het hoofd had. Echter, op 1 juni jongstleden werd deze tijdelijke opvang afgeschaald en is het de vraag hoe lang de leden nog een ‘huis’ hebben.

Met home als subtitel wordt gerefereerd aan het idee van een thuis in brede zin. Thuis ben je niet alleen in je eigen woning maar ook in je lichaam en in de kleding die je draagt. Zo presenteert de tentoonstelling de Rainbow Soulclub Wardrobe Exchange, een interactieve installatie bestaande uit kleding uit het Blaka Watra inloophuis voor daklozen van stichting De Regenboog Groep*, waar gedragen kleding kan worden omgeruild voor schone kleding.** Bezoekers van de tentoonstelling kunnen deelnemen aan de installatie door een eigen kledingstuk te ruilen voor iets uit deze gedeelde garderobe van Blaka Watra, en zo bijna letterlijk in de huid te kruipen van een dakloze Amsterdammer. *** Hoe voelt het om zoiets intiems als kleding te delen met deze mede stadsbewoners? Hoe is het om niets te bezitten, zelfs niet de kleding die je aan hebt? Hoe voelt het als er niets tussen zit van jouw maat of smaak? En wat als er van alles is behalve een lange broek?

Een tweede verwijzing naar home is te vinden in de drie handgemaakte vloerkleden die zijn opgenomen. De grond is een bekend terrein voor iemand zonder woning, die er in veel gevallen op zit en slaapt. Een vloerkleed beschermt je tegen de kou van de grond. In een huis siert het, en nodigt het uit om erop te zitten of te bewegen. De vloerkleden in de tentoonstelling zijn gebaseerd op tekeningen van Rainbow Soulclub lid AMP, die naast kok van inloophuis Blaka Watra ook tekenaar en danser is. De ‘tekens’ zijn een zelfontworpen schrift om muziek en dans te noteren. Om AMP’s tekeningen op een fysieke manier te kunnen ervaren besloten andere leden van de groep ze uit te vergroten in textiele vloerkleden. Deze kleden- of eigenlijk choreografieën en liederen- kunnen gedanst of gezongen worden. ****

 

Rearrangement of Priorities bevraagt de grens tussen kunst en sociaal project. Het is een tentoonstelling waarbij het maakproces een belangrijke rol inneemt maar ook weer niet voorop staat. Tegelijkertijd bestaat de Rainbow Soulclub voor een groot deel uit niet-professionele kunstenaars. Zorgt dat ervoor dat we eigenlijk toch anders naar de werken zouden moeten kijken, dan wanneer de werken door enkel professionele kunstenaars zouden zijn gemaakt? Of gaat het primair om het werk zelf, dan wel om het doel dat het collectief heeft?

 

De intieme setting van de tentoonstelling dient tevens als basis voor een publiek programma met o.a. talks, meet & greets en workshops.  Zo zullen de rijksbouwmeester Floris van Alkemade en emeritus-hoogleraar rechtssociologie Nick Huls in gesprek gaan met leden van de Rainbow Soulclub. Hou onze website in de gaten voor andere evenementen!

 

Sinds de oprichting van Rainbow Soulclub in 2005 door beeldend kunstenaars Saskia

Janssen en George Korsmit, komen de leden geregeld bijeen aan hun vaste tekentafel in het opvanghuis van stichting De Regenboog Groep. De plek waaraan het collectief tevens haar naam aan ontleent. Al denkend, pratend en makend ontstaan er projecten die al dan niet voor een publiek worden uitgevoerd. Maar het is evengoed een solidariteitsgroep; leden ondersteunen elkaar zowel op mentaal vlak als in praktische zin. In de afgelopen jaren toonde het collectief haar werk onder meer in presentatie instellingen als Cargo-in-Context (2019 en 2020); Pakhuis De Zwijger (2019); Club Solo Breda (2018); Plan- B (2017) en W139 (2007), maar ook in de publieke ruimte als het Amsterdamse Bos, het Westerpark en tijdens het Keti Koti festival.

 

* stichting de Regenboog groep biedt opvang en hulp aan dak- en thuislozen in Amsterdam.

** In plaats van ‘daklozen’ wordt tegenwoordig liever gesproken van ‘mensen die op dit moment geen woning hebben’ of ‘mensen die op dit moment dakloosheid ervaren’.

***Alle kledingstukken zijn gedragen in de straten van Amsterdam. Alles is zorgvuldig gewassen en gestreken en speciaal voor deze tentoonstelling gelabeld.

****Op de kleden mag door iedereen geslapen of gerust worden (maar zonder schoenen a.u.b.)

 

 

Rainbow Soulclub bedankt stichting De Regenboog Groep, stichting Doen -Bank Giroloterij

en het Mondriaan Fonds.