Touch/Trace

Interwoven Histories

Met trots hosten we Interwoven Histories van Touch/Trace. De tentoonstelling, die is samengesteld door Christel Vesters, onderzoekt de nauwe verbanden tussen textiel en gemarginaliseerde geschiedenissen met hedendaagse kunst als leidraad. De tentoonstelling toont werken van kunstenaars die ieder op hun eigen manier textiel inzetten als medium en bemiddelaar om verhalen van migratie, van protest en emancipatie, van arbeid, zorg en herstel, van politieke onrust en verzet opnieuw te vertellen, soms verweven met persoonlijke herinneringen. Interwoven Histories zoekt naar manieren waarop wij ‘geschiedenis’ lezen en schrijven, en stelt onze geschiedenis voor als een meerlagig weefsel dat bestaat uit verschillende en soms tegenstrijdige draden en verwikkelingen die tot op de dag van vandaag onze realiteit blijven vormen.

 

Met werken van: Mounira Al Solh, Fatima Barznge, Feministische Handwerk Partij, Antonio José Guzman & Iva Jankovic, Patricia Kaersenhout, Mila Lanfermeijer, Jennifer Tee, Vincent Vulsma en Sheila Hicks.

 

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus en vindt een publieksprogramma plaats. Meer informatie is te vinden op www.touch-trace.nl.

 

Boek hier uw toegangsbewijs

#interwovenhistories

 

Interwoven Histories is een project van PAR &H – Platform for Art, Research & Histories, en mede mogelijk gemaakt met steun van Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Mondriaan Fonds, Iona Stichting, Pictoright Fonds, Atria, Stichting Eggress Foundstion, Rozenstraat – a rose is a rose is a rose, en vele anderen.