Speciale rondleiding door de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Waarschijnlijk is het een van Amsterdam’s best bewaarde schatten: de Bibliotheca Philosophica Hermetica! Deze collectie boeken is te bezoeken in de Embassy of the Free Mind en bevindt zich in een van de mooiste grachtenpanden van Amsterdam

 

De kerncollectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, wordt gevormd door circa 2300 oude boeken en driehonderd handschriften uit de 15e, 16e, 17e en 18e eeuw, de periode van de Renaissance tot en met de Verlichting. Bij Renaissance denken we vaak aan de herontdekking van de klassieke oudheid, bij Verlichting aan rationeel denken. Maar ook buiten deze strikte kaders gebeurde er veel.

 

De rondleiding door de kerncollectie werpt een uniek licht op een levendige spirituele traditie die in deze periode bleef bloeien. Hermetische filosofie, gnosis, mystiek, alchemie, kabbala, Rozenkruisers – het zijn maar enkele van de stromingen die deel uitmaken van deze traditie, die een rijke voedingsbodem vormde voor het zelfstandig nadenken over levensvragen. Centraal in al deze stromingen staat het onderzoeken van de natuur, de kosmos en de mens vanuit de overtuiging dat wij mensen in al onze vezels verbonden zijn met de wereld om ons heen.

 

Veel van deze stromingen zijn in de vergetelheid geraakt. Deels omdat het gedachtegoed zo indruiste tegen de kerkelijke en wereldlijke macht dat sommige auteurs het met hun leven moesten bekopen. Deels ook omdat de zich ontwikkelende wetenschap afstand nam van wat als ‘bijgeloof’ werd gezien. Desondanks kunnen deze boeken ook nu nog inspiratie bieden om met andere ogen naar de wereld te kijken – en naar onszelf.

 

Meld je aan voor de rondleiding en maak kennis met deze stromingen en bekijk samen met ons de vaak prachtig geïllustreerde boeken zien over de volgende onderwerpen:

  • Joodse mystiek in het werk van de humanist Johannes Reuchlin
  • de harmonie der sferen in het werk van Robert Fludd en Johannes Kepler
  • de mysticus Jacob Böhme
  • Doopsgezinden in Nederland
  • de alchemist Heinrich Khunrath
  • de alchemist Michael Maier en zijn multimediaboek Atalanta fugiens
  • de visionaire kunstenaar en dichter William Blake
  • de vrijdenker Dirck Volkertsz Coornhert

 

De kosten bedragen 17,50 pp, ex Museum Entree. Museumkaart en ICOM zijn geldig.

Stuur een mail naar info@rozenstraat.com om een van de 10 beschikbare plekken te reserveren!