juli 07—juli 07, 2019

DNK Days Presents: Simon Labbe with the DNK Ensemble

Performance

DNK Days en Rozenstraat hebben recent de handen ineengeslagen. Een presentatie van nieuw werk van de Canadese componist Simon Labbé is het eerste event in een reeks van meerdere die in het kader van deze  samenwerking op de Rozenstraat zullen plaatsvinden.

 

Wat zijn de belangrijkste actieve elementen in de productie van sociale ruimten in de stad vandaag?

 

Waar komen we samen, hoe en waarom?

 

In de loop van enkele dagen, terwijl ideeën over sociale ruimten worden overwogen, met name in relatie tot a rose is a rose is a rose, zal de Canadese componist Simon Labbé samen met leden van het DNK Ensemble een performance ontwikkelen.

 

Deze voorstelling / workshop zal een collectieve reflectie met zich meebrengen rond de fundamentele noties van bewonen en waarderen, met een speciale focus op ruimte. De eerste stelling is dat verschillende vormen van speculatie (meestal financiële speculatie op huisvesting) de meest bepalende factoren zijn bij het creëren van de ruimtes waar we in leven. Deze factoren hebben niet alleen invloed op de geldcirculatie, maar ook op het potentieel van onze radicale verbeelding om (iets) anders te denken.

 

Met dat in gedachten, welke vormen van speculatie zouden we potentieel in kunnen investeren als hulpmiddelen om te deconstrueren wat vreemd is aan de dingen die we willen delen?

 

Hoe kunnen we, door middel van een compositie en een kortstondig verblijf in a rose is a rose is a rose, een denkbeeldige ruimte openen voor een nieuwe vorm van waarde en de circulatie ervan?

 

Hoe kan ons denken en ons doen, binnen de conceptuele ruimte van muziek, ons helpen denken over duurzame engagementen met autonome ruimtes?

Dit is een poging om de huidige uitputting van de ruimte aan te pakken door middel van gecollectiviseerd compositorisch denken.