Filmvertoning Weedeater

Filmvertoning Weedeater op Donderdag 17 Maart 19 uur
Deze door kunstenaars en filmmakers Eden Batki, Marty Windahl and Amy Von Harrington gemaakte documentaire volgt de radicale ecoloog en plantenfluisteraar Nance Klehm. De film biedt niet alleen een inkijkje in haar leven en werkproces; de documentaire staat ook stil bij de invloed van het in 1580 uitgegeven boek De la démonomanie des sorciers van Jean Bodin. Deze bekende Franse humanistische filosoof en jurist, die één van de belangrijkste politieke denkers van de zestiende eeuw was, legde met zijn boek niet alleen de basis voor een intensivering van de heksenvervolging. (Hij zag hekserij als een directe bedreiging voor de staat en meende dat er een direct verband bestond tussen kruidengeneeskunde, toverij en hekserij). Het boek was, met Bodin’s afkeer van de kruidengeneeskunde, tevens een eerste aanzet tot de ontwikkeling van de agrarische farmaceutische industrie. Weedeater is een oproep tot duurzaamheid, maar eveneens een ode aan Nance Klehm, die in Bodin’s ogen ook wel eens hedendaagse heks zou kunnen zijn.