SSOL AP. Amsterdam. Een project door Caterina Silva

Caterina Silva, Rozenstraat, Rijksakademie