Performance: Remembered Positions by Grace Schwindt

Net als enkele andere werken uit de tentoonstelling is de performance-installatie Remembered Positions  (2019) gebaseerd op een serie gesprekken tussen de kunstenaar en haar grootvader. Schwindts grootvader, die als Duitse soldaat in de Tweede Wereldoorlog in Tunesië gevangen werd genomen, nam als krijgsgevangene deel aan een groot aantal bokswedstrijden. Tijdens hun ontmoetingen vertelde Schwindt’s grootvader in detail hoe deze gevechten werden opgebouwd en wat voor lichaamshoudingen hij aannam.

 

Schwindt heeft deze poses verwerkt in een reeks houdingen die samen de structuur van de performance vormen.Ook zijn ervaringen als soldaat kwamen aan de orde, waarbij hij uitgebreid stil stond bij de specifieke ontberingen waaraan het lichaam van een soldaat wordt blootgesteld. Deze persoonlijke notities zijn aangevuld met gesprekken met verschillende dansers over de blessures die zij tijdens hun werk hebben opgelopen en de zorg voor hun lichaam die noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Tezamen vormen zij de kern van Remembered Positions, de nieuwste performance van Grace Schwindt die tijdens de opening van deze tentoonstelling in première ging en die gedurende de tentoonstelling enkele keren opnieuw zal worden opgevoerd.