juli 28—juli 28, 2019

Pitfall On the Way To a New Neo Plasticism, een middag rondom het werk van Bas Jan Ader

een middag rondom het werk van Bas Jan Ader met Marion van Wijk en Koos Dalstra

Marion van Wijk en Koos Dalstra leerden elkaar in 1989 kennen op een tentoonstelling van Jeff Koons in het Stedelijk Museum. Het was een begin van een liefdesverhaal, en later een gemeenschappelijke fascinatie voor het werk en leven van Bas Jan Ader. Met het huis van Marion aan de Rozenstraat als uitvalsbasis, ze woonde tot recent vlak naast de ROZENSTRAAT, deden zij jaren lang onderzoek naar Ader. Samen bezochten zij locaties die van belang waren in het leven van de conceptueel kunstenaar, zoals Groningen waar hij is geboren, Los Angeles waar hij van 1962 tot 1975 woonde en Chatham (Cape Cod) van waaruit hij met zijn zeilboot vertrok. Ook spraken zij familieleden – zoals zijn vrouw Mary Sue Anderson –, vrienden en collega-kunstenaars – zoals Ger van Elk – die veel nieuwe feiten naar voren brachten. Marion van Wijk en Koos Dalstra publiceerden alleen en gezamenlijk enkele boeken over Bas Jan Ader, meest recentelijk: Bas Jan Ader: Discovery File 143/76 (2017).
Speciaal voor de Rozenstraat stellen van Wijk en Dalstra een middag rondom het leven en werk van Bas Jan Ader samen. Er wordt op deze middag niet alleen nader ingegaan op de specifieke uitkomsten van hun onderzoek en Aders verblijf in Amsterdam in de zomer van 1971; er zullen ook enkele zelden getoonde films van Ader te zien zijn. De auteurs staan bovendien stil bij de invloed die Nederlands meest bekende conceptuele kunstenaar tot op de dag van vandaag heeft op het werk van verschillende generaties kunstenaars. Aansluitend is er een screening van de documentaire Here is Always Somewhere Else (2007) van Rene Daalder.