Panelgesprek Other perspectives on ‘masculinity’

Kom langs voor het panel gesprek Other perspectives on ‘masculinity’

het gesprek zal voornamelijk in het Nederlands gevoerd worden

 

In Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men (2018) beschrijft de American Psychological Association (APA) mannelijkheid aan de hand van een set kenmerken die er wereldwijd aan toegekend zijn, te weten: “anti-vrouwelijkheid, heteroseksisme, prestatiedrang, een afkeur voor (de schijn van) zwakheid, een gebrek aan emotionele gevoeligheid, een onafhankelijke houding en een zucht naar avontuur, risico en geweld”. Op het eerste gezicht zijn dit inderdaad nog altijd de basiskwalificaties van de ‘archetypische man’. De schade die hiermee, voor vrouw én man, wordt veroorzaakt is bekend, en voorbeelden van hoe het niet moet zijn er legio. Maar hoe moet het dan wel, of hoe zou het kunnen zijn? En is het begrip mannelijkheid inderdaad zou nauw, zoals hierboven beschreven staat, of is het ruimer op te vatten?

 

Op basis van de filminstallatie The Young Man as a Moviestar van Bart Groenendaal en de video in progress Black Butterflies van Jonathan Hielkema en Jacopo Planet, die beide nu te zien zijn in ROZENSTRAAT, gaan journaliste Ruby Sanders en de psychologen Marcel Ulrich en Timon van der Scheer in gesprek over alternatieve interpretaties van ‘mannelijkheid’, zowel van dichtbij huis als van over de grens. Hoe wordt het idee van masculiniteit elders ingevuld, en wat kunnen wij daarvan leren? Welke andere rolmodellen zijn denkbaar, en kunnen het stereotiepe beeld dat de APA schetst nuanceren? En wat precies is de rol van de vrouw in deze noodzakelijke verandering van sociale patronen? Hoe kunnen vrouwen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van mannelijkheid?

 

Ook de kunstenaars Jonathan Hielkema en Jacopo Planet zullen aanwezig zijn (de laatste via een zoom verbinding) om hun lopende onderzoeksproject naar mannelijkheid, Black Butterflies, toe te lichten. En voorafgaand aan het gesprek is er gelegenheid om hun werk te bekijken.In de muzikale documentaire (in progress) Black Butterflies gaan de alter ego’s van kunstenaars Jonathan en Jacopo op reis door Italië en Nederland om ‘mannelijkheid’ te onderzoeken. Italië, land van de macho’s, Nederland, land van de gierige calvinisten – wat hebben ze met elkaar gemeen? Vermoeid van alle theorie en sociale weerklank, kozen ze ervoor om hun ‘mannelijkheid’ gewoon maar te ‘vieren’…

 

Ruby Sanders is journalist en (eind)redacteur voor onder meer NRC, Het Parool en Oneworld. Ze studeerde Latijns-Amerikaanse studies en filmwetenschappen. Ze is ook oprichter van Latijns-Amerika magazine conSentido.

 

Marcel Ulrich is neuropsycholoog en werkt in een eigen praktijk in Amsterdam Centrum als psychotherapeut. Samen met collega Timon van der Scheer richtte hij een mannengroep op, waar hij zelf een deelnemer van is.

 

Timon van der Scheer studeerde af als bewegingswetenschapper en als psycholoog en is momenteel in opleiding tot psychotherapeut. In de mannengroep die hij samen met Marcel Ulrich heeft opgezet en waar hij aan deelneemt, ervaart hij een voelend, denkend en contactvol wezen te zijn en, oh ja, ook nog een man.

 

Jonathan Hielkema  woont en werkt in Den Haag. In 2018 rondde hij de BA Fotografie af aan de KABK in Den Haag. Tijdens zijn inschrijving aan de kunstacademie volgde hij ook het MSc Media Technology programma aan de Universiteit Leiden. In 2020 rondde hij een fellowship af aan de BKB Academie, Amsterdam. Momenteel studeert hij af aan het MA programma F for Fact aan het Sandberg Instituut.Jacopo Planet groeide op tussen Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten, waar hij in 2018 afstudeerde aan het Berklee College of Music. Momenteel woont hij in Rome en werkt hij als uitvoerend kunstenaar, componist en geluidsontwerper.