Opening Daan Couzijn

Wees welkom op de opening van Daan Couzijn!

In Daan Couzijn’s Rosebud presentatie Holier Than Thou (2021) draait het om religie. In de gelijknamige video-installatie zien we bijvoorbeeld een CGI-personage vanachter een glorie hole een theatrale klaagzang opvoeren. Het verband met een klassieke katholieke biechtstoel is snel gemaakt. In beide contexten is er immers sprake van een kwetsbare overgave van de een aan de ander. Het CGi-personage, die beweert atheïst te zijn, lijkt het concept van religie (d.w.z. het christendom) te bekritiseren, terwijl hij zich langzaam realiseert dat datgene wat hij bekritiseert misschien ook precies hetgeen zou kunnen bieden waarnaar hij zo wanhopig verlangt. Ondanks zijn onvermogen om in God te geloven, is hij vastberaden om zijn existentiële eenzaamheid te bestrijden. In de hoop een leegte te vullen, betuigt hij zijn toewijding aan een God waarvan hij het bestaan niet gelooft.

 

In de serie Untitled (2023), dat betaat uit een serie uit eikenhout gesneden reliëf panelen onderzoekt de kunstenaar het gebruik van religieuze iconografie in de hedendaagse beeldcultuur. Hoewel het artisanaal oogt, zijn de reliëfs, met behulp van verschillende computerprogramma’s, digitaal samengesteld met 3D-software. Met een combinatie van organische vormen die lijken op gedraaide bomen of knoestige takken en gefragmenteerde geometrische vormen en vervormde menselijke figuren, verwijzen de  abstracte ogende panelen onvermijdelijk naar religieuze en mythologische iconografie, waarmee het werk de geschiedenissen, culturen en ambachten van het verleden samenbrengt met hedendaagse beeldcultuur. Door elementen te gebruiken die zinspelen op de tastbare afwezigheid van een goddelijke entiteit, behoudt Daan de ornamentele schoonheid en symboliek van de traditionele religieuze kunst, zonder deze rechtstreeks af te beelden.

 

Daan Couzijn is een interdisciplinaire, conceptuele kunstenaar Na zijn zangopleiding aan het conservatorium, behaalde hij zijn tweede bachelor aan de Toneelacademie in Maastricht, waarna hij een masteropleiding volgde aan het Sandberg Instituut. Centraal in zijn praktijk staat het romantische verlangen naar – en de bevraging van – authenticiteit. Hoewel zijn creatieve proces zich voornamelijk in het digitale domein afspeelt, resulteert zijn werk vaak in fysieke, ambachtelijke vormen. Door verschillende contextuele elementen te combineren, creëert hij nieuwe betekenissen die spreken over de complexiteit van het hedendaagse leven. Hij streeft ernaar dat zijn werk een onderzoekende kwaliteit heeft waarmee hij gevestigde aannames en overtuigingen bevraagt en uitdaagt. Daan woont en werkt in Amsterdam en Parijs.