Open Call: Refresh Amsterdam #2

ROZENSTRAAT – A rose is a rose is a rose

Open Call: Refresh Amsterdam #2

Meld je aan t/m 24 juni via www.amsterdammuseum.nl/refresh

 

In samenwerking met het Amsterdam Museum roepen wij makers op een voorstel in te dienen voor de tweede editie van Refresh Amsterdam, met het thema War & Conflict.

 

Deze editie van Refresh Amsterdam gaat over de impact van oorlog en conflict in de wereld op de stad van nu, en met name op haar inwoners en sociale structuren. Aanleiding is de Russiche invasie van Oekraïne en het publieke debat over aanverwante thema’s. Amsterdam ziet zichzelf graag als stad van de vrijheid en als toevluchtsoord. Wat doet oorlog met een stad en met onze omgang met elkaar? Waarom wekken sommige oorlogs- en conflictsituaties meer solidariteit op dan andere?

 

Ook in Amsterdam zijn oorlog en conflict vaak dichtbij, al zijn ze soms niet voor iedereen zichtbaar. Oorlog en conflict geven de stad mede vorm en hebben invloed op het sociale weefsel van Amsterdam; mensen die hier een nieuw thuis vonden, de xenofobie die vaak gepaard gaat met migratie en met internationaal conflict, wie in welke buurt woont, of wie helemaal geen onderdak kan krijgen. Hoe kijken mensen met een vluchtachtergrond naar de stad? Hun verzet en veerkracht blijft nog te vaak onderbelicht. Conflicten zorgden voor toestromen van vluchtelingen, van de val van Antwerpen in 1584 tot de oorlog in Syrië die in 2011 begon. Amsterdammers met allerlei achtergronden bouwen dagelijks mee aan de stad van nu. Aan de oorsprong van de diversiteit van Amsterdam staat dus ook het leed als gevolg van oorlog, kolonialisme en andere crisissituaties. Helaas wordt de impact van crises onevenredig verdeeld. Bij elke crisissituatie voelen de armere, kwetsbare groepen in de samenleving de pijn het eerst en het meest.

 

Het Amsterdam Museum roept creatieve makers op om te reflecteren op de impact van oorlog en conflict op de stad Amsterdam. Nadrukkelijk nodigen wij makers uit allerlei disciplines uit, van theater en performance tot muziek, poëzie, design en beeldende kunst. De geselecteerde voorstellen zullen worden gepresenteerd in tentoonstellingen of onderdeel zijn van publieksprogrammering in het Amsterdam Museum, en/of met onder meer: AGA LAB, de Appel, CBK Zuidoost, Framer Framed, Het HEM, De Kleine Komedie, Melkweg Expo, OSCAM, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie, ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose, The Black Archives, Tolhuistuin en W139.

Na afloop van Refresh Amsterdam worden enkele werken aangekocht voor de collectie van het Amsterdam Museum. Het verzamelbeleid van het Amsterdam Museum is sterk gericht op de kracht van verhalen en, passend bij de programmalijn New Narratives, op meerstemmigheid en onderbelichte geschiedenissen en perspectieven in relatie tot de stad Amsterdam.

 

 

  • Makers die wonen en werken in Nederland kunnen een voorstel indienen
  • Voorstellen mogen gaan over nieuw of bestaand werk, niet ouder dan twee jaar
  • Honorering van gekozen makers geschiedt volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoria en de Fair Practice Code
  • Er is een productiebudget beschikbaar van €2000 (voor nieuw werk)
  • Deadline voor aanmelding: 24 juni 2022
  • Gesprekken met de kandidaten van de shortlist vinden plaats van 1 t/m 14 september 2022, waarna de definitieve selectie eind september wordt vastgesteld.
  • Alle inzendingen moeten worden ingestuurd via het online aanmeldformulier
  • Contact: refresh@amsterdammuseum.nl