Nick Huls in gesprek met Rainbow Soulclub over Ubuntu

“De enkeling is niet compleet zonder de ander”, zegt Mogobe Ramose.

Volgens de Zuid Afrikaanse filosoof is het westerse denken ontaard in zelfbelang en hebzucht.

In plaats daarvan zouden we moeten streven naar verbinding en rechtvaardigheid. Kortom naar Ubuntu.

 

 

Tijdens zijn gastcolleges in Zuid Afrika maakte Nick Huls, emeritus hoogleraar rechtssociologie in Leiden, kennis met Ubuntu. Deze humanistische levensfilosofie verschilt radicaal van het individualistische westerse denken. Ubuntu staat een levenshouding voor die vertrekt vanuit het besef dat niets vaststaat. Leven is een oneindig proces van ontstaan, vergaan en opnieuw ontstaan en tijdens dit proces is alles met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen. Een mens kan alleen gelukkig zijn als anderen dat ook zijn.

 

Rainbow Soulclub is een collectief van kunstenaars en bezoekers van de stichting De Regenboog in Amsterdam*. Als collectief maken ze werken die zonder elkaar niet gemaakt zouden zijn; de tentoonstelling in Rozenstraat a rose is a rose is uitkomst van het delen van ideeën en een gezamenlijk werkproces. Daarnaast is Rainbow Soulclub ook een solidariteitscollectief, leden kennen elkaar al lang en staan elkaar bij in moeilijke tijden.

 

Dit gesprek vindt plaats in de setting van de tentoonstelling Rearrangement of Priorities #9 (home) in ROZENSTRAAT a rose is a rose. Sinds ‘Covid19’ hebben alle leden van de Rainbow Soulclub een -tijdelijk- dak boven hun hoofd. Helaas wordt deze noodopvang binnenkort weer afgeschaald en is het de vraag hoe lang de leden nog onderdak hebben en waar het volgende hoofdstuk van hun leven zich zal afspelen.

 

In een informele setting zullen Nick Huls en leden van de Rainbow Soulclub van gedachten wisselen over het belang van Ubuntu en hoe deze levensfilosofie voor ons in het hier en nu van belang kan zijn.

 

* stichting de Regenboog groep biedt opvang en hulp aan dak- en thuislozen in Amsterdam.

 

 

Maximaal aantal bezoekers: 25

RSVP: info@rozenstraat.com