Switches, Conduits & Veils: een gesprek met Manon Hedenborg White, Pádraic E. Moore en Margaret Haines

Switches, Conduits & Veils: met Manon Hedenborg, Pádraic E. Moore en Margaret Haines

Vrijdag 25 maart van 17.00 tot 19.00 via zoom 

 

Kijk en luister mee en kom meer te weten over de achtergronden van Margaret Haines film Air: Purity, Corruption & Pollution, Episode 1: Ashes (2022), welke nu te zien is als onderdeel van de tentoonstelling Frenemy.

 

Tijdens hun gesprek zullen Manon Hedenborg, Pádraic E. Moore en Margaret Haines ingaan op het werk en onderzoek van verschillende inspiratiebronnen van Margaret  Haines voor het maken van haar film Air: Purity, Corruption & Pollution, Episode 1: Ashes (2022). Aanbod komen onder meer dichter en mytholoog Ella Young, kunstenaar Marjorie Cameron, wetenschapper Jack Parsons en de occultisten Aleister Crowley, Kenneth Grant en Gerald Gardner. Het gesprek voert via Westerse esoterie en hekserij naar ‘praktische en tactische magie’. Dit klinkt misschien wat ontoegankelijk maar gedurende het gesprek valt alles echt op zijn plek. De sprekers zullen zowel stilstaan bij de overeenkomsten en de verschillen tussen de ideeën van Margaret’s inspiratoren, als dat er specifiek wordt gekeken naar de rol die vrouwen door de eeuwen heen hebben gespeeld bij mysterieuze, bovennatuurlijke krachten en verschijnselen.

 

Manon Hedenborg White, PhD, is hoofddocent religie studies aan de Universiteit van Malmö. Haar onderzoek richt zich op westerse esoterie, nieuwe religieuze bewegingen en alternatieve vormen van spiritualiteit, met een bijzondere focus op kwesties als gender, seksualiteit en autoriteit. Hedenborg White is ondermeer de auteur van The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism (Oxford University Press 2020), een van de eerste wetenschappelijke monografieën die de  geschiedenis van de westerse esoterie bestudeert vanuit een feministisch en queer perspectief. Het boek analyseert specifiek de verschillende interpretaties van de godin Babalon – een centrale godheid in de religie Thelema van de Britse occultist Aleister Crowley – vanaf het fin-de-siècle (1890-1914) tot aan vandaag.

 

Pádraic E. Moore is een schrijver, curator en kunsthistoricus. Zijn onderzoeks-interesses richten zich op de invloed van esoterische filosofieën op de literatuur en de beeldende kunst. Zijn recente onderzoek gaat onder meer in op hoe occulte organisaties, zoals de Theosophical Society, een essentiële katalysator waren voor de vele veranderingen in de late 19e en vroege 20e-eeuwse kunst. Een tweede overeenkomst is dat zijn projecten ingaan op hoe de hedendaagse cultuur wordt beïnvloed door uit de esoterische tradities voortkomende idealen en esthetiek.

 

 

Klik hier om deel te nemen aan het zoom event.