Lecture Wilsbekwaamheid

*This event will take place in Dutch*

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met ingewikkelde keuzes en beslissingen: bijvoorbeeld het aangaan van een wettelijke relatie, het stichten van een gezin, het opstellen van een testament, het wel of niet instemmen met een medische behandeling of het opstellen van een euthanasieverklaring. De meeste mensen zijn in staat deze beslissingen zelf of in samenspraak met anderen te nemen. Lastiger kan dit worden als mensen lijden aan ziekten of andere aandoeningen (zoals dementie, een beroerte of niet-aangeboren hersenletsel) die hun denkvermogen of gevoelsleven kunnen aantasten.

 

Veranderingen in geheugen, aandacht, taal, rekenvaardigheid, planning, toenemende angst of ernstige somberheid kunnen het nadenken over belangrijke beslissingen hinderen. De vraag is hoe dit te herkennen en welke stappen te ondernemen?

 

Samen met het het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen van het Amsterdam UMC, locatie VUmc in Amsterdam organiseren we in het verlengde van Grace Schwindt haar tentoonstelling een informatiebijeenkomst over wilsbekwaamheid. Wilsbekwaamheid is een onderwerp dat ligt op het snijvlak van psychologie, geneeskunde, ethiek en recht. De avond zal daarom worden opgedeeld in een filosofisch en een meer praktisch gedeelte. De lezing is daarmee zowel interessant voor mensen die in hun persoonlijk leven met wilsonbekwaamheid worden geconfronteerd als voor de zorg professional.

 

Vragen die aan de orde komen zijn onder andere; wat is wilsonbekwaamheid en wie stelt deze vast? Welke vrijheid moeten en kunnen we iemand nog willen bieden die wilsonbekwaam is? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de individuele vrijheid van iemand die wilsonbekwaam is toch zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd, zodat hij of zij zich niet (volledig) voelt aangetast in zijn of haar eigenwaarde? Hoe verloopt het contact met officiële instanties?

 

Waarom een medisch–ethische activiteit over de zorg in een kunstruimte? Omdat zowel in de zorg als in de kunst het individu centraal staan. Het gaat in beide werelden in de eerste plaats om individuele vrijheid, de sociale context waarin het individu zich bevindt is pas in tweede instantie leidend.

 

Sprekers:
Dr. Saskia Teunisse is Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog, en Universitair docent. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in psychologische hulpverlening aan ouderen, in het bijzonder ouderen met hersenaandoeningen (waaronder dementie en beroerte). Zij is expert op het gebied van psychologische diagnostiek bij ouderen, cognitieve stoornissen, ziekte-inzicht en wilsbekwaamheid. Zij ziet als belangrijke taak van het centrum dat kwesties rond wilsbekwaamheid breed benaderd worden met als doel de oudere zoveel mogelijk te helpen beslissen.

 

Drs. Henk Geertsema is gezondheidszorgpsycholoog en hoofd nascholing bij GERION/Amsterdam umc/locatie VUmc. Hij heeft ruime ervaring in het werken met ouderen en mensen met een meervoudige handicap. Daarnaast heeft hij zich bekwaamd in bemiddeling (mediation). Als docent en schrijver is hij al jaren geïnteresseerd in vragen rond professionaliteit en beroepsethiek. Hij was voorzitter van de Bestuurscommissie Ethische Zaken van het Nederlands Instituut van Psychologen en is momenteel voorzitter van de Board of Ethics van de European Federation of Psychological Associations.

 

Voor meer informatie: https://wilsbekwaamheid.nl/

 

Photo Credit: Grace Schwindt, Balance, Watercolour and Indian Ink on paper, 2018